ComproQua.it

Herroepingsrecht

 

Bent u van gedachten veranderd en wilt u het gekochte retourneren? Geen probleem.

U hoeft ons alleen op de hoogte te stellen binnen 14 dagen vanaf het moment dat de producten bij u zijn afgeleverd, of, in het geval van een servicecontract, vanaf de dag dat het contract is gesloten. Natuurlijk kun je besluiten om zelfs maar een deel van wat je hebt gekocht terug te sturen. We zullen u de prijs van het geretourneerde bedrag en de bijbehorende leveringskosten zo snel mogelijk terugbetalen, en in ieder geval binnen 14 dagen nadat we kennis hebben genomen van uw herroeping. s

 

Het herroepingsrecht wordt beheerst door de Consumentenwet en heeft alleen betrekking op verkoop op afstand tussen de verkoper

(Luscioux.eu) en niet-professionele particuliere consumenten, dus als u een btw-nummer of een bedrijf bent, kunt u het herroepingsrecht niet uitoefenen.

 

Informatie met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht

TYPISCHE HERROEPINGSINSTRUCTIES

Herroepingsrecht

Als je een bestelling hebt geplaatst die een fysiek product als voorwerp heeft, heb je het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:

 

tot) in het geval van een verkoopovereenkomst met betrekking tot een enkel goed, vanaf de dag waarop u of een derde partij, niet zijnde de vervoerder en door u aangewezen, de goederen fysiek in bezit krijgt; of

b) in het geval van een verkoopovereenkomst met betrekking tot meerdere goederen, besteld in één bestelling en afzonderlijk geleverd, vanaf de dag waarop u of een derde partij, die niet de vervoerder en door u is aangewezen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt; of

c) in het geval van een koopovereenkomst met betrekking tot de levering van een goed bestaande uit meerdere loten of stukken, vanaf de dag waarop u of een derde partij, die niet de vervoerder is en door u is aangewezen, het laatste lot of stuk fysiek in bezit krijgt ;

d) in het geval van een servicecontract, vanaf de dag van het sluiten van het contract.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen met betrekking tot een product of dienst gekocht via onze website www.https://luscioux.eu/nl/, moet u ons informeren (op het volgende adres: Omnia Group Srl, Via Santa Lucia, sn - 98078 Tortorici (ME) , tel: 0941421311, e-mail: servizioclienti@luscioux.it) van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een expliciete verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

 

U kunt het herroepingsformulier of elke andere expliciete verklaring ook elektronisch invullen en verzenden door de begeleide procedure te volgen die u ter beschikking wordt gesteld in het gedeelte Persoonlijke - Bestellingen - After-Sales Services van onze website www.https://luscioux.eu/nl/. Als je voor deze optie kiest, sturen we je direct op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping.

 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Wij herinneren u eraan dat op grond van art. 59. co. 1, let. i) van de Consumentenwet is het herroepingsrecht uitgesloten met betrekking tot de levering van verzegelde computersoftware die na levering is geopend.

 

Gevolgen van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, krijgt u alle betalingen die u in ons voordeel heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten (inclusief eventuele extra kosten), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij worden geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. Dergelijke terugbetalingen zullen worden gedaan met dezelfde betaalmethode die u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; u hoeft in ieder geval geen kosten te maken als gevolg van deze vergoeding.

 

Teruggave van goederen

Als u een product heeft gekocht, kan de terugbetaling worden opgeschort tot ontvangst van de goederen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, indien dit eerder is. In het hierboven beschreven geval, gelieve de goederen * terug te sturen naar het volgende adres:

 

Omnia Group Srl Via Santa Lucia sn 98078 Tortorici (ME)

 

zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

U bent in ieder geval alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Download het herroepingsformulier

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password