ComproQua.it

geschillen

 

 

De site www.luscioux.eu herbergt een technologisch platform, bedacht en beheerd door Omnia Group Srl, dat bestaat uit een virtuele winkel waarin producten en diensten worden aangeboden en verkocht en waarin de bijbehorende koopovereenkomsten worden gesloten.

Als u een klacht heeft ingediend over een overeenkomst die is gesloten met Luscioux - Omnia Group Srl, maar deze niet heeft kunnen oplossen, bedenk dan dat de online beslechtingsdienst voor consumentengeschillen wettelijk is ingesteld!

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste informatie over alternatieve geschillenbeslechting

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met de klantendienst van Luscioux.eu via de methodes en adressen vermeld in de rubriek "Contacten" van deze site.

 

 

Juridische mededelingen

Alternatieve geschillenbeslechting - ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING (ADR) / ONLINE GESCHILLENBESLECHTING (ODR)

Met ingang van 9 januari 2016 zijn de bij wetsdecreet 6 augustus 2015 ingevoerde bepalingen van toepassing,

n. 130 en met de EU-verordening nr. 524/2013, met betrekking tot alternatieve geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting.

Het doel van deze wetgeving is het stimuleren van minnelijke beslechting van geschillen tussen professionals en consumenten door middel van alternatieve methoden, zoals de Alternative Dispute Resolution (zogenaamde ADR) en de Online Dispute Resolution (zogenaamde ODR).

Hiertoe is een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (zogenaamd ODR-platform) gecreëerd, dat kan worden geraadpleegd op het volgende adres //

ec.europa.eu/consumers/odr/. Via het ODR-platform kunnen consumenten de lijst van ADR-instanties vinden, de link naar de site van elk van hen vinden en een online procedure voor geschillenbeslechting starten met betrekking tot een online gesloten overeenkomst waarbij zij betrokken zijn.

 Op dit moment maakt Omnia Group srl geen gebruik van een ADR-instantie waarnaar in de artikelen wordt verwezen. 141-bis en ss. Consumentencode.

Hoe dan ook, ongeacht de uitkomst van de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure, zijn uw rechten voorbehouden om contact op te nemen met de gewone rechter en, indien aan de voorwaarden is voldaan, om een buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot consumentenzaken te bevorderen betrekkingen via de procedures bedoeld in deel V, titel II-bis van het consumentenwetboek.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password