ComproQua.it

Tvister

 

 

Webbplatsen www.luscioux.eu är värd för en teknisk plattform, utformad och administrerad av Omnia Group Srl, som består av en virtuell butik där produkter och tjänster erbjuds och säljs och där de relaterade köpeavtalen ingås.

Om du har lämnat in ett klagomål angående ett avtal som ingåtts med Luscioux - Omnia Group Srl, men det inte var möjligt att lösa det, kom ihåg att onlinelösningstjänsten för konsumenttvister har upprättats enligt lag!

Nedan hittar du en sammanfattning av huvudinformationen om alternativ tvistlösning

För ytterligare information, tveka inte att kontakta Luscioux.eu kundtjänst med de metoder och adresser som anges i avsnittet "Kontakter" på denna webbplats.

 

 

Juridiska meddelanden

Alternativ tvistlösning - ALTERNATIV TVISTLÖSNING (ADR) / ONLINE DISPUTE LÖSNING (ODR)

Från och med den 9 januari 2016 blev de bestämmelser som infördes genom lagdekret den 6 augusti 2015 tillämpliga,

n. 130 och med EU-förordningen nr. 524/2013, angående alternativ tvistlösning och onlinetvistlösning.

Syftet med denna lagstiftning är att uppmuntra en vänskaplig lösning av tvister mellan yrkesverksamma och konsumenter genom alternativa metoder, såsom Alternativ tvistlösning (så kallad ADR) och Online Dispute Resolution (så kallad ODR).

För detta ändamål har en europeisk plattform för onlinetvistlösning (så kallad ODR-plattform) skapats, som kan konsulteras på följande adress //

ec.europa.eu/consumers/odr/. Genom ODR-plattformen kommer konsumenter att kunna ta reda på listan över ADR-organ, hitta länken till var och en av dems webbplats och starta ett online-tvistlösningsförfarande som rör ett avtal som ingåtts online där de är inblandade.

 För närvarande använder Omnia Group srl inte något ADR-organ som hänvisas till i artiklarna. 141-bis och ss. Konsumentkod.

Hur som helst, oavsett resultatet av tvistlösningsförfarandet utanför domstol, förbehålls din rätt att kontakta den ordinarie domaren och, om villkoren är uppfyllda, att främja en utomrättslig lösning av tvister som rör konsumenten förbindelser genom att använda de förfaranden som avses i del V, avdelning II-bis i konsumentlagen.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password