Luscioux.eu Myyntiehdot

Voimassa 15. heinäkuuta 2022 alkaen

1. Soveltamisala ja sopimuksen tekeminen

1.1 Nämä yleiset myyntiehdot säätelevät tuotteiden ja/tai palveluiden tarjontaa ja myyntiä verkkosivuston www.luscioux.eu (Sivusto) kautta.

1.2 Tuotteiden myynti Sivuston kautta muodostaa etäsopimuksen, joka säännellään lainsäädännön mukaisesti 6. syyskuuta 2005 annetun lain nro 206 ("Kuluttajansuojalaki") I osaston III luvun (45 artiklaa ja seuraavat) ja 9. huhtikuuta 2003 annetun lain nro 70 mukaisesti, joka sisältää sähköistä kaupankäyntiä koskevat säännökset.

1.3 Nämä myyntiehdot koskevat kaikkia Omnia Group S.r.l:n Sivuston kautta tekemiä tuotemyyntejä ("Myyntiehdot" tai "CGV"). Niitä voidaan muuttaa milloin tahansa. Mahdolliset muutokset ovat voimassa niiden julkaisupäivästä lähtien Sivuston "Myyntiehdot" -osiossa, joka löytyy jokaisen sivun alatunnisteesta. Käyttäjiä kehotetaan siksi tarkistamaan säännöllisesti Sivusto ja konsultoimaan ennen ostoksen tekemistä Myyntiehtojen ajantasainen versio.

1.4 Sovellettavat myyntiehdot ovat ne, jotka ovat voimassa tuotteen osto-ohjeen lähettämispäivänä.

1.5 Ennen tuotteiden ostamista Sivuston kautta käyttäjän on luettava huolellisesti nämä yleiset myyntiehdot, jotka Omnia Group S.r.l. on hänelle antanut Sivuston "Myyntiehdot" -osiossa ja joita hän saa tallentaa ja toistaa, sekä kaikki muut tiedot, jotka Omnia Group S.r.l. antaa hänelle Sivustolla sekä ennen että oston aikana.

1.6 Nämä myyntiehdot eivät säätele sellaisten tuotteiden myyntiä muilta tahoilta kuin Omnia Group S.r.l., jotka ovat läsnä Sivustolla linkkien, bannereiden tai muiden hyperlinkkien kautta. Ennen kaupallisten liiketoimien tekemistä tällaisten tahojen kanssa on tärkeää tarkistaa niiden myyntiehdot. Omnia Group S.r.l. ei ole vastuussa tällaisten tahojen palvelujen tarjoamisesta ja/tai tuotteiden myynnistä. Sivustoja, jotka ovat saatavilla näiden linkkien kautta, Omnia Group S.r.l. ei valvo ja/tai seuraa. Omnia Group S.r.l. ei ole siten vastuussa näiden sivustojen sisällöstä eikä mahdollisista virheistä ja/tai laiminlyönneistä ja/tai niiden lakirikkomuksista.

2. Ostokset Sivustolla

2.1 Tuotteiden osto Sivuston kautta on mahdollista vain rekisteröitymisen jälkeen Sivustolle artiklan 3 mukaisesti. Osto on sallittu sekä kuluttajille että ei-kuluttajille. Yksityishenkilöille osto on sallittu vain, jos he ovat täyttäneet 18 vuotta.

2.2 Kuluttajansuojalain 3. artiklan 1. kohdan a) alakohdan mukaan muistutamme, että kuluttaja on yksityishenkilö, joka toimii tarkoituksiin, jotka eivät liity hänen mahdollisesti harjoittamaansa liiketoimintaan, kauppaan, käsityöhön tai ammattiin.

2.3 Kaikkien epätavallisen suurten tuotemäärien tai tehtyjen ostosten taajuuteen liittyvien tilausten tapauksessa Omnia Group S.r.l. pidättää oikeuden toteuttaa kaikki tarvittavat toimet epäsäännöllisyyksien lopettamiseksi, mukaan lukien pääsyn Sivustolle keskeyttäminen, Sivuston rekisteröinnin poistaminen tai epäsäännöllisten tilausten hylkääminen tai peruminen.

2.4 Lopuksi Omnia Group S.r.l. pidättää oikeuden kieltäytyä tai perua tilauksia, jotka tulevat (i) käyttäjältä, jonka kanssa sillä on oikeudellinen kiista; (ii) käyttäjältä, joka on aiemmin rikkonut näitä CGV:itä ja/tai Omnia Group S.r.l:n ostosopimuksen ehtoja ja/tai termejä; (iii) käyttäjältä, joka on osallistunut mihin tahansa petokseen, erityisesti luottokorttimaksuja koskevaan petokseen; (iv) käyttäjiltä, jotka ovat antaneet vääriä, puutteellisia tai muuten epätarkkoja tunnistetietoja tai jotka eivät ole lähettäneet Omnia Group S.r.l.:lle ajoissa pyydetyissä artiklan 9.1.3 ja 9.1.4 mukaisissa menettelyissä pyydettyjä asiakirjoja tai jotka ovat lähettäneet epäkelvollisia asiakirjoja.

3. Rekisteröityminen Sivustolle

3.1 Rekisteröityminen Sivustolle on ilmaista. Rekisteröityäkseen Sivustolle käyttäjän on täytettävä asianmukainen lomake, syötettävä nimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja salasana sekä klikattava "Jatka" -painiketta. Jos rekisteröityminen tapahtuu oston yhteydessä, myös osoitteen, puhelinnumeron ja henkilötunnuksen syöttäminen vaaditaan. Rekisteröityminen Sivustolle mahdollistaa käyttäjän suorittaa muun muassa seuraavat toimet:

• seurata lähetysten kulkua ja tilausten tilaa;

• tarkastella tilaushistoriaa;

• käyttää jälkihuoltopalveluita;

• hallita omia henkilötietoja ja muuttaa niitä milloin tahansa;

• hyödyntää mahdollisesti aktivoituja Omnia Group S.r.l.:n tarjoamia erityispalveluita.

3.2 Rekisteröitymistietoja (sähköpostiosoite ja salasana) saa käyttää vain käyttäjä, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Käyttäjän on pidettävä ne salassa ja varmistettava, ettei kukaan kolmas pääse niihin, ja ilmoitettava välittömästi Omnia Group S.r.l.:lle ottamalla yhteyttä artiklan 15 mukaisiin numeroihin, jos hän epäilee tai saa tietää niiden väärinkäytöstä tai oikeudettomasta paljastamisesta. Kullekin käyttäjälle sallitaan rekisteröityminen Sivustolle vain kerran. Saman käyttäjän on kielletty rekisteröitymästä useita kertoja. Jos Omnia Group S.r.l. havaitsee, että sama käyttäjä on rekisteröitynyt useita kertoja Sivustolle, Omnia Group S.r.l. pidättää oikeuden välittömästi ja ilman ennakkovaroitusta estää vastaavan tilin Luscioux.eu:ssa.

3.3 Käyttäjä takaa, että Sivustolle rekisteröitymisen aikana annetut henkilökohtaiset tiedot ovat täydellisiä ja totuudenmukaisia, ja sitoutuu pitämään Omnia Group S.r.l:n vahingoittumattomana ja vapauttamaan sen mistä tahansa vahingosta, korvausvelvollisuudesta ja/tai seuraamuksesta, joka aiheutuu käyttäjän rikkomuksesta Sivustolle rekisteröitymisen tai rekisteröintitietojen säilyttämisen säännöistä.

4. Sopimuksen tekemiseen liittyvät tiedot

4.1 Elektronisen kaupankäynnin 9. huhtikuuta 2003 annetun lain nro 70 mukaisesti Omnia Group S.r.l. ilmoittaa käyttäjälle, että:

1. yhden tai useamman tuotteen ostosopimuksen tekemiseksi Sivustolla käyttäjän on täytettävä sähköinen tilauslomake ja lähetettävä se Omnia Group S.r.l.:lle sähköisesti noudattaen Sivustolla kulloinkin näkyviä ohjeita;

2. sopimus syntyy, kun tilauslomake saapuu Omnia Group S.r.l.:n palvelimelle;

3. ennen tilauslomakkeen lähettämistä käyttäjä voi havaita ja korjata mahdolliset tietovirheet noudattamalla Sivustolla vaiheittaisia ohjeita ostoksen eri vaiheissa;

4. tilauslomake tallennetaan Omnia Group S.r.l.:n tietokantaan sen toteuttamiseksi tarvittavan ajan kuluessa ja joka tapauksessa lain määräysten mukaisesti. Käyttäjä voi käyttää tilauslomaketta ja/tai siihen liittyviä tietoja oman henkilökohtaisen tilinsä kautta.

4.2 Käyttäjien käytettävissä oleva kieli sopimuksen tekemiseen on italia. Asiakaspalvelu voi kommunikoida käyttäjien kanssa samalla kielellä.

5. Tuotteiden saatavuus

5.1 Omnia Group S.r.l.:n kautta Sivustolla ostettavissa olevat tuotteet ovat sivustolla tilaushetkellä julkaistussa sähköisessä luettelossa olevia tuotteita. Tuotteet voivat kuulua eri tuoteryhmiin (kuten esimerkiksi kodinkoneet, tekniset tuotteet, vapaa-ajan ja urheilun tuotteet, hyvinvointi- ja terveystuotteet, kirjat, elokuvat ja DVD:t, tee se itse -tuotteet).

5.2 Jokainen tuote liittyy sivuun, joka esittelee sen tärkeimmät ominaisuudet (''Tuotesivu''). Tuotteet voivat olla "saatavilla" ("Saatavilla olevat tuotteet") tai tilapäisesti ei saatavilla.

Jokaiselle tuotteelle ilmoitetaan, onko se:

– "saatavilla": tämä tarkoittaa, että tuote on Omnia Group S.r.l:n saatavilla ja siten valmis lähetettäväksi, lukuun ottamatta tilanteita, joissa poikkeuksellisten ja ennalta arvaamattomien tapahtumien vuoksi tuote varastonottohetkellä osoittautuu myymättömäksi puuttuvien tai vahingoittuneiden varastonottohetkellä, eikä sitä voida siksi lähettää, eikä muita samanlaisia tuotteita ole saatavana.

Ostosprosessin suorittamisen jälkeen asiakas siirtyy välittömästi tuotteen ostoon, kuten Sivustolla on ilmoitettu.

– "ei saatavilla": tämä tarkoittaa, että tuote ei ole Omnia Group S.r.l:n saatavilla eikä sitä siksi voi tilata tilapäisesti.

Jokaisesta saadusta tilauksesta Omnia Group S.r.l. lähettää käyttäjälle tilausvahvistussähköpostin, jossa on tilaukselle annettu tunnusnumero.

5.3 Saatavilla olevien tuotteiden saatavuutta seurataan ja päivitetään. Kuitenkin, koska sivustolla voi vierailla useampi käyttäjä samanaikaisesti, voi tapahtua, että useampi käyttäjä ostaa samaa tuotetta samanaikaisesti. Tällaisissa tapauksissa tuote voi siksi olla lyhyen ajan saatavilla, kun taas se voi olla loppu tai ei heti saatavilla, koska sen uudelleenhankinta on välttämätöntä.

5.4 Jos tuote ei ole enää saatavilla edellä mainituista syistä tai muissa tapauksissa, joissa tuote on yllättäen saatavilla, lukuun ottamatta käyttäjälle laissa myönnettyjä oikeuksia, erityisesti siviililain IV ja V luvun II kirjan luvun mukaisesti, Omnia Group S.r.l. ilmoittaa käyttäjälle välittömästi sähköpostitse ("Ei saatavilla oleva ilmoitus sähköposti"). Käyttäjä voi sen jälkeen purkaa sopimuksen välittömästi kuluttajansuojalain 61 artiklan IV ja V kohdan mukaisesti, korvauskorvausoikeudesta huolimatta, tai vaihtoehtoisesti ja tämän oikeuden pysyessä voimassa hyväksyä yhden seuraavista Omnia Group S.r.l.:n ehdotuksista:

(i) jos tuotteen uudelleenhankinta on mahdollista, toimitusaikaa voidaan pidentää, ilmoittamalla uudesta toimitusajasta uudelleenhankittua tuotetta varten;

(ii) jos tuotteen uudelleenhankintaa ei ole mahdollista, toisen tuotteen toimittamista, jonka arvo on yhtä suuri tai suurempi, edellyttäen, että käyttäjä maksaa mahdollisen erotuksen, ja käyttäjän nimenomainen hyväksyntä.

Ei saatavilla oleva ilmoitus sähköposti sisältää myös käyttäjän käytettävissä olevien eri valintavaihtoehtojen tiedot. Käyttäjän valinta on ilmoitettava Omnia Group S.r.l.:lle sähköpostitse osoitteeseen, joka on mainittu artiklan 15 mukaisesti, Ei saatavilla oleva ilmoitus sähköpostissa ilmoitetussa määräajassa, joka voi olla erilainen tuotetyypistä riippuen, mutta joka ei joka tapauksessa saa ylittää 30 kalenteripäivää tilauksen lähettämisestä, ellei Omnia Group S.r.l.:n ja käyttäjän välillä ole toisin sovittu sähköpostitse.

Osto-sopimuksen purkaminen tämän kohdan mukaisesti johtaa mahdollisesti liitetyn luottosopimuksen ja kaikkien mahdollisten lisäsopimusten purkamiseen (kuten esimerkiksi maksullisten lisäpalveluiden osto-sopimus, kuten määritelty seuraavassa artiklassa 14).

5.5 Mikäli käyttäjä käyttää oikeuttaan purkaa sopimus kuluttajansuojalain 61 artiklan IV ja V kohdan mukaisesti tai mikäli käyttäjä, saatuaan tiedon äkillisestä saatavuuden puutteesta ja eri vaihtoehdoista, kuluttajansuojalain 5.4 artiklan mukaisesti, ei ilmoita valintaa Omnia Group S.r.l.:lle Ei saatavilla oleva ilmoitus -sähköpostissa määrätyn ajan kuluessa tai eri ajan kuluessa, joka on sovittu kuluttajansuojalain 5.4 artiklan mukaisesti, ja koko maksettavan summan, joka muodostuu tuotteen hinnasta, mahdollisista toimituskuluista ja muista tilauksesta johtuvista kuluista ("Kokonaissumma"), maksu on jo suoritettu, Omnia Group S.r.l. lukuun ottamatta käyttäjän oikeutta vahingonkorvaukseen, suorittaa Kokonaissumman palautuksen viipymättä ja joka tapauksessa 14 työpäivän kuluessa* sopimuksen purkamispäivästä tai vastaavasti päivänä seuraavan Ei saatavilla oleva ilmoitus -sähköpostissa määrätyn ajan päättymisen jälkeen tai sovitun eri ajan kuluessa. Palautuksen summa ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostitse. Summa hyvitetään samalle maksuvälineelle, jota käyttäjä käytti oston yhteydessä. Luottokorttimaksujen osalta mahdolliset viivästykset hyvityksessä voivat johtua pankista, käytetystä luottokortin tyypistä tai maksuratkaisusta. Muissa tapauksissa Omnia Group S.r.l. pyytää käyttäjää toimittamaan pankkitiedot hyvityksen suorittamista varten sähköpostitse. Edellä mainittujen artikloiden mukainen osto-sopimuksen purkaminen johtaa mahdollisesti liitetyn luotto-sopimuksen ja muiden mahdollisten lisäsopimusten purkamiseen.

5.6 Tilauksen koskiessa useita tuotteita (''Monitilaus''), jos äkillinen saatavuuden puute koskee vain joitain Monitilauksen kohteena olevia tuotteita - käyttäjän lailliset oikeudet säilyvät, erityisesti siviililain IV ja V osaston luvun XIV mukaisesti, ja käyttäjän oikeudet 5.4 ja 5.5 artikloihin sovelletaan, jos äkillinen saatavuuden puute koskee kaikkia tilauksen tuotteita - Omnia Group S.r.l. ilmoittaa välittömästi käyttäjälle Saatavuuden Puute -sähköpostilla. Käyttäjä voi siis purkaa sopimuksen välittömästi rajoittuen tuotteeseen ja/tai tuotteisiin, jotka ovat tulleet saatavuuden puutteen takia, kuluttajansuojalain 61 artiklan IV ja V kohdan mukaisesti, käyttäjän oikeus vahingonkorvaukseen säilyy, tai vaihtoehtoisesti ja edellisen oikeuden säilyessä, hyväksyä yhden Omnia Group S.r.l:n ehdotuksista: (i) mikäli Monitilauksen kohteena olevien tuotteiden saatavuuden puutetta voidaan korjata, toimituksen määräaikaa voidaan pidentää näille tuotteille, ja niiden uusi toimituspäivämäärä ilmoitetaan; (ii) jos tuotteen ja/tai tuotteiden, jotka ovat tulleet saatavuuden puutteen takia, uudelleentoimitus ei ole mahdollista, tilalle voidaan toimittaa erilaisia tuotteita, jotka ovat arvoltaan vastaavia tai suurempia, edellyttäen, että käyttäjä suorittaa maksun, jälkimmäisessä tapauksessa, ja käyttäjä hyväksyy tämän nimenomaisesti. Saatavuuden Puute -sähköposti sisältää myös käyttäjän käytettävissä olevien eri vaihtoehtojen tiedot. Käyttäjän valinnan on oltava tiedossa Omnia Group S.r.l:lle sähköpostitse, artiklassa 15 mainitulla osoitteella, Saatavuuden Puute -sähköpostissa ilmoitetussa määräajassa, joka voi olla erilainen riippuen tuotetyypistä, mutta joka ei missään tapauksessa saa ylittää 30 kalenteripäivää tilauksen lähettämisestä, ellei Omnia Group S.r.l. ja käyttäjä ole toisin sopineet sähköpostitse. Tämän kohdan mukainen osto-sopimuksen purkaminen johtaa mahdollisesti liitetyn luottosopimuksen purkamiseen ja muihin liitännäissopimuksiin, jotka rajoittuvat osittain purkautuneeseen sopimukseen vain siinä tapauksessa, että yhteys ja lisävarustelu koskee tuotetta/tuotteita, jotka ovat tulleet saatavuuden puutteen takia.

5.7 Mikäli käyttäjä käyttää hyväkseen kuluttajansuojalain 61 §:n IV ja V momentissa tarkoitettua purkuoikeutta, tuotteen ja/tai tuotteiden, jotka ovat tulleet saatavuuden puutteen takia, ostosopimus puretaan osittain, rajoittuen kyseiseen/täihin tuotteeseen/tuotteisiin. Tästä seuraa maksun palautus, mikäli se on jo suoritettu, kyseisiin tuotteisiin liittyvän määrän osalta, mukaan lukien kaikki muut erityisesti kyseisiin tuotteisiin liittyvät mahdolliset lisäkustannukset ("Osuusmaksu"); koko Monitilauksen ostosopimus voidaan purkaa vain, jos Monitilauksen kohteena olevien tuotteiden saatavuuden puutteen ilmeinen ja todistettu liittyvyys verrattuna muihin Monitilauksen kohteena oleviin saatavilla oleviin tuotteisiin. Osuusmaksu liittyen saatavuuden puutteesta kärsineisiin tuotteisiin palautetaan käyttäjälle viivytyksettä ja joka tapauksessa 14* työpäivän kuluessa sopimuksen purkamispäivästä. Mikäli käyttäjä, saatuaan tiedon äkillisestä saatavuuden puutteesta ja eri vaihtoehdoista, kuten edellä olevan 5.4 artiklan mukaisesti, ei tee valintaa Omnia Group S.r.l.:lle määrätyssä E-mail di Avviso Indisponibilità -viestissä tai sovitussa eri määräajassa, kuten edellä olevan 5.6 artiklan mukaisesti, Omnia Group S.r.l. säilyttäen käyttäjän oikeuden vahingonkorvaukseen suorittaa Osuusmaksun palautuksen viivytyksettä ja joka tapauksessa 14* työpäivän kuluessa E-mail di Avviso Indisponibilità -viestissä ilmoitetun määräajan päättymisen seuraavana päivänä tai sovittuna eri määräaikana. Palautuksen määrä ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostitse. Tämä määrä hyvitetään käyttäjän käyttämälle samalle maksutavalle, jota hän käytti ostoksen yhteydessä. Mikäli maksu on suoritettu luottokortilla, mahdolliset viivästykset hyvityksessä voivat johtua pankista, luottokortin tyypistä tai käytetystä maksuratkaisusta. Muissa tapauksissa Omnia Group S.r.l. pyytää käyttäjää toimittamaan tarvittavat pankkitiedot palautuksen suorittamiseksi sähköpostitse. Edellä mainitut artiklat johtavat ostosopimuksen purkamiseen mahdollisesti liittyvien luottosopimusten ja muiden liitännäissopimusten purkamiseen.

6. Tietoja Tuotteista

6.1 Jokainen tuote on varustettu Tuotesivulla. Sivustolla esitetyt kuvat ja kuvaukset pyrkivät mahdollisimman tarkasti kuvaamaan tuotteiden ominaisuuksia. Tuotteiden värit saattavat kuitenkin poiketa todellisista tietokonejärjestelmien tai käyttäjien tietokoneiden asetusten vuoksi. Lisäksi sivustolla näkyvät tuotekuvat voivat poiketa koonsa puolesta tai liittyä mahdollisiin lisävarusteisiin. Nämä kuvat on tarkoitettu vain suuntaa antaviksi ja hyväksytään toleranssina. Ostopäätöksessä käyttäjän lähettämässä tilauslomakkeessa oleva tuotekuvaus on sitova.

7. Hinnat

7.1 Kaikki sivustolla julkaistut tuotteiden hinnat ovat euroissa ja, ellei toisin mainita, sisältävät arvonlisäveron. Toimituskulut, jotka voivat vaihdella valitun toimitustavan ja/tai maksutavan mukaan, ilmoitetaan erikseen (euroina ja sisältäen arvonlisäveron) ostoprosessin aikana ennen sitoutumista sopimukseen tilauksen yhteenvedossa ja tilausvahvistussähköpostissa.

7.2 Omnia Group S.r.l. pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja milloin tahansa ja mahdollisesti useita kertoja saman päivän aikana. On kuitenkin selvää, että käyttäjälle veloitettava tuotteen hinta on se, joka ilmoitetaan tilauksen yhteenvedossa ennen tilauksen tekemistä, eikä mahdollisia muutoksia (hinnankorotuksia tai -alennuksia) oteta huomioon tilauksen lähettämisen jälkeen.

7.3 Mikäli tuote on tarjouksessa sivustolla alennettuun hintaan, sivustolla ilmoitetaan (i) täysi hinta, josta alennus lasketaan, ja (ii) mikä tämä täysi hinta vastaa. On ymmärrettävä, että tuotteita tarjotaan alennettuun hintaan vain, jos tuotteen täysi hinta vastaa sen todellista markkinahintaa.

7.4 Mikäli käyttäjä aikoo, lain määräysten täyttyessä, hakea 4%:n alennetun arvonlisäverokannan soveltamista, kuten 28. helmikuuta 1997 annetun lain nro 30 2. artiklan 9 kohdan mukaisesti koskien teknisiä ja tietoteknisiä apuvälineitä, 31. joulukuuta 1996 annetun lain nro 669 2. artiklan 9 kohdan ja 14. maaliskuuta 1998 päivätyn ministeriön asetuksen mukaisesti, sekä apuvälineitä niille, joilla on pysyvä toiminnallinen vajavuus, 26. lokakuuta 1972 annetun presidentin asetuksen D.P.R. 633, liite A, osa II, numero 41-quater, mukaisesti helpottamaan vammaisten itsenäisyyttä ja integraatiota, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun käyttäen yhteystietoja, jotka on määritelty artiklan 15 mukaisesti.

8. Osto-ohjeet

8.1 Ostoprosessi on ehdollinen koko maksun suorittamiselle. Jos maksua ei suoriteta, sopimus katsotaan päättyneeksi automaattisesti. Käyttäjä ilmoitetaan tästä päätöksestä ja tilauksen peruuntumisesta välittömästi: (i) heti tilauksen lähettämisen jälkeen, sivuston kautta, jos käyttäjä on valinnut maksutavaksi luottokortin, sekä sähköpostitse; (ii) sähköpostitse, jos käyttäjä on valinnut jonkin muun maksutavan, joka on saatavilla Omnia Group S.r.l.:ltä.

8.2 Tuotteiden omistusoikeus siirtyy käyttäjälle toimituksen yhteydessä, mikä tarkoittaa tuotteen luovutushetkeä kuljettajalle. Tuotteiden mahdollisen menetyksen tai vahingoittumisen riski, joka ei ole Omnia Group S.r.l.:n syytä, siirtyy käyttäjälle, kun käyttäjä tai käyttäjän nimeämä kolmas osapuoli muu kuin kuljettaja ottaa fyysisesti hallintaansa tuotteet.

8.3 Käyttäjä voi peruuttaa tilauksen ennen Lähetystiedot-konfermin vastaanottamista (kuten määritelty kohdassa 9.1.1), edellyttäen, että tilausta ei ole valmisteltu toimitusprosessiin. Tässä tapauksessa käyttäjälle ei aiheudu kuluja. Käyttäjällä on kuitenkin edelleen oikeus peruuttaa tilaus kohdan 11 mukaisesti.

8.4 Tuotetta koskevan tilauksen lähettämiseksi sivuston kautta on tarpeen lukea ja tarkastella huolellisesti näitä yleisiä sopimusehtoja.

9. Maksutavat

9.01 Tuotteiden ostot Sivuston kautta voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla. Tietyt maksutavat eivät ehkä ole käytettävissä riippuen ostetusta tuotetyypistä ja/tai toimitus- tai postitusmenetelmästä. Mikäli jokin näistä maksutavoista ei ole käytettävissä tiettyyn tuotteeseen tai tilaukseen liittyen, tämä ilmoitetaan selkeästi Sivustolla viimeistään ostoprosessin alkuvaiheessa. Käyttäjä ei voi valita käyttökelvottomia maksutapoja ostoprosessin erillisessä vaiheessa ("Valitse maksutapa ja jatka").

9.1 Luottokortti

9.1.1 Tuotteiden maksaminen Sivustolla on mahdollista suorittaa suoraan luottokortilla. Omnia Group S.r.l. hyväksyy VISA-, Mastercard-, AmericanExpress-, Maestro-kortit käyttäen PayPalin, Satispayn ja Amazon Payn maksualustoja. Käytössä olevat luottokortit on ilmoitettu Sivuston jokaisen sivun alatunnisteessa. Käyttäjän luottokorttimaksu saattaa epäonnistua ensimmäisellä yrityksellä. Tässä tapauksessa Omnia Group S.r.l. ilmoittaa käyttäjälle Sivuston kautta ja sähköpostitse. Omnia Group S.r.l. voi kieltäytyä tilauksesta näiden tarkastusten tulosten perusteella.

9.1.2 Turvallisuuden varmistamiseksi Sivustolla tehdyistä maksuista ja mahdollisten petosten estämiseksi Omnia Group S.r.l. pidättää oikeuden pyytää käyttäjää lähettämään kopion henkilötodistuksestaan sähköpostitse, käyttäen samaa välinettä, etu- ja takapuolelta, ja mikäli tilaajan nimi eroaa kortin omistajan nimestä, myös viimeksi mainitun henkilötodistuksesta. Asiakirjan on oltava voimassa oleva. Pyyntösähköpostissa ilmoitetaan määräaika, jonka kuluessa asiakirjan on saavuttava Omnia Group S.r.l.:lle. Tämä määräaika ei ole missään tapauksessa yli 5 työpäivää pyynnön vastaanottamisesta.

9.1.3 Mikäli Omnia Group S.r.l. ei vastaanota näitä asiakirjoja määräajassa, jonka määrittää pyynnön sähköposti, tai vastaanottaa vanhentuneita tai kelvottomia asiakirjoja, sopimus katsotaan irtisanotuksi välittömästi 1456 c.c. mukaisesti, ja tilaus peruutetaan. Omnia Group S.r.l:llä on silti oikeus vaatia korvausta kaikista vahingoista, joita se voi kärsiä käyttäjän epäasianmukaisen käytöksen takia. Sopimuksen irtisanominen, josta käyttäjä ilmoitetaan sähköpostitse, tapahtuu viimeistään 5 työpäivän kuluessa määräajan päättymisestä, ja se johtaa tilauksen peruuttamiseen ja maksetun koko summan palauttamiseen, jos se on suoritettu, hyvityksenä samalle maksutavalle. Mikäli Omnia Group S.r.l. vastaanottaa tarvittavat kelvolliset asiakirjat ajoissa, tilauksen toimitusajat alkavat päivämäärästä, jolloin asiakirjat vastaanotettiin.

9.1.4 Omnia Group S.r.l. käyttää turvallista maksupalvelua, joka on saatavilla PayPalin, Satispayn ja Amazon Payn alustoilla, joissa käytetään tiukkoja SSL-turvaprotokollia. Luottokortin arkaluontoiset tiedot (kortin numero, omistaja, vanhentumispäivä, turvakoodi) ovat salattuja eikä Omnia Group S.r.l. koskaan saa niistä tietoa.

9.2 Postiennakko

9.2.1 Edellisen artiklan 9.02 mukaisesti, tuotteiden maksaminen Sivustolla voidaan suorittaa käteisellä toimitettaessa valitsemalla postiennakkomaksu.

9.2.2 Postiennakkomaksusta veloitetaan lisämaksu. Tämän lisämaksun tarkka määrä ilmoitetaan selkeästi ostoprosessin sivuilla ennen tilauksen lähettämistä ja tilausvahvistuksessa.

9.2.3 Postiennakkomaksu voidaan suorittaa käteisellä enintään 1 999,99 eurolla tai suuremmilla summilla siten, että käytetään seuraavassa sähköpostissa mainittua kiertokirjeen mukaista shekkiä. 9.3 PayPal, Satispay, Amazon Pay

9.3.1 Edellisen artiklan 9.02 mukaisesti tuotteiden maksaminen Sivustolla voidaan suorittaa PayPalin, Satispayn, Amazon Payn alustojen kautta. Jos käyttäjä valitsee maksutavakseen jonkin näistä alustoista, hänet ohjataan valitun maksualustan suojattuun sivustoon, jossa hän suorittaa tuotteiden maksun kyseisen alustan mukaisesti sovitun ja käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Maksualustan verkkosivustolla annetut tiedot käsitellään suoraan alustan toimesta eivätkä ne siirry tai jaeta Omnia Group S.r.l.:n kanssa. Omnia Group S.r.l. ei siis pysty tietämään eikä tallentamaan millään tavoin käyttäjän tilin liitetyn luottokortin tietoja tai muita tällä tilillä olevia maksuvälineitä koskevia tietoja.

9.3.2 Jos maksu suoritetaan näiden maksualustojen kautta, Kokonaissumma veloitetaan käyttäjältä maksualustalla samanaikaisesti online-sopimuksen tekemisen yhteydessä. Jos ostosopimus puretaan ja missä tahansa muussa palautustilanteessa, määrä hyvitetään käyttäjän käyttämälle maksutavalle. Hyvityksen saamiseksi käyttäjän on otettava yhteyttä suoraan maksualustaan, sillä hyvityksen palauttamisen aikataulu riippuu yksinomaan maksualustoista ja pankkijärjestelmästä. Kun hyvitys on ohjelmoitu kyseiselle tilille, Omnia Group S.r.l:ää ei voida pitää vastuussa mahdollisista viivästyksistä tai laiminlyönneistä hyvityksen antamisessa käyttäjälle, ja käyttäjän on otettava yhteyttä maksualustaan mahdollisten viivästyksien vuoksi.

9.4 Pankkisiirto

9.4.1 Edellyttäen, että 9.02 artiklassa määrättyjä ehtoja noudatetaan, Sivustolla ostettujen tuotteiden maksu voidaan suorittaa pankkisiirrolla. Pankkisiirtoa varten tarvittavat tiedot ilmoitetaan "Maksut" -sivulla, joka on saatavilla erityisen linkin kautta jokaisen sivun footerissa ja tilausvahvistuksessa.

9.4.2 Tuotteiden maksu pankkisiirrolla on suoritettava 3 kalenteripäivän kuluessa tilauspäivästä. Tämän määräajan turhaan kuluttua sopimus voidaan katsoa puretuksi laillisesti, mikä johtaa mahdollisesti myöhässä maksetun koko summan palauttamiseen. Sopimuksen purkamisesta ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostitse, ja maksettu summa palautetaan 5.5 artiklassa määritetyillä tavoilla, jos ne ovat sovellettavissa.

9.4.3 Jos maksu suoritetaan pankkisiirrolla, tuotteiden toimitus tapahtuu vasta Omnia Group S.r.l:n saaman pankkisiirron jälkeen. Tuotteiden toimitusaika alkaa tästä päivästä.

9.4.4 Maksun helpottamiseksi pankkisiirron saamiseksi ja tehdyn tilauksen yhdistämiseksi asiakasta pyydetään merkitsemään pankkisiirron viitteeksi tilausnumero.

9.5 Osamaksu rahoituksen avulla

9.5.1 Edellyttäen, että 9.02 artiklassa määrättyjä ehtoja noudatetaan, Sivustolla ostettujen tuotteiden maksu voidaan suorittaa myös osamaksulla rahoituksen avulla.

9.5.2 Tätä maksutapaa voi käyttää vain kuluttajat, jotka täyttävät Kuluttajansuojalain 3 §:n 1 momentin a-kohdan mukaiset edellytykset ja

9.5.3 Rahoitus tarjotaan valtuutetun ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti rekisteröidyn rahoitusyhtiön toimesta, ja sen tiedot annetaan Sivustolla.

9.5.4 Kaikki rahoitukseen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi rahoituksen tyyppi, kesto, korkotasot (APR ja NOM) sekä kaikki muut pakolliset ennakkotiedot, annetaan ostoprosessin aikana suoraan Sivustolla ja/tai linkkinä rahoitusyhtiön verkkosivustolle. Osamaksulla maksaminen rahoituksen avulla voidaan pyytää käyttäjältä valitsemalla tämä maksutapa niiden joukosta, jotka ovat käytettävissä ostoprosessin lopussa. Tätä maksutapaa valitessaan käyttäjä siirretään rahoitusyhtiön verkkosivustolle. Rahoitussopimuksen tekeminen tapahtuu suoraan käyttäjän ja rahoitusyhtiön välillä rahoitusyhtiön verkkosivustolla.

9.5.5 Ostosopimuksen tehokkuus, kun käyttäjä valitsee tämän artiklan mukaisen maksutavan, edellyttää rahoitusyhtiön rahoituksen hyväksyntää. Jos rahoitusyhtiö ei hyväksy rahoitusta tai käyttäjä ei lähetä tarvittavaa dokumentaatiota määräajassa, ostosopimus katsotaan puretuksi ja siihen liittyvä tilaus peruutetaan.

9.5.6 Tilaus pysyy keskeytettynä, kunnes rahoitusyhtiö ilmoittaa Omnia Group S.r.l.:lle rahoituksen aktivoinnista. Tuotteiden toimitusaika alkaa tästä päivästä. Jos rahoitusta ei myönnetä, ostosopimus katsotaan puretuksi.

9.5.7 Käyttäjän rahoitusyhtiölle toimittamat henkilötiedot rahoitussopimuksen tekoprosessissa sen omalla verkkosivustolla kerätään ja säilytetään yksinomaan rahoitusyhtiön toimesta. Omnia Group S.r.l. ei voi tarkastella niitä eikä millään muulla tavalla saada niihin pääsyä.

9.5.8 Mikäli käyttäjä, joka valitsee tämän artiklan mukaisen maksutavan, käyttää tuotteen ostosopimukseen liittyen peruutusoikeuttaan kuluttajansuojalain 52 ja seuraavien artikloiden mukaisesti, rahoitussopimus katsotaan puretuksi laillisesti ilman rangaistuksia kuluttajansuojalain 58 artiklan mukaisesti.

10. Toimitustavat, -kulut ja -ajat

10.1 Tuotteet toimitetaan maailmanlaajuisesti vain alueille, joille toimitus on saatavilla tilauksen tekemisen yhteydessä, pois lukien tietyt alueet. Toimitusvelvollisuus katsotaan täytetyksi, kun tuotteiden materiaalinen saatavuus tai muuten niiden hallinta siirtyy käyttäjälle.

10.2 Lähetysvaiheessa käyttäjälle lähetetään sähköposti, joka sisältää myös linkin seurantatunnukseen. Käyttäjä voi tarkistaa lähetyksen tilan kyseisen seurantatunnuksen avulla. Käyttäjä voi kuitenkin seurata tuotteiden lähetyksen tilaa myös omasta tilistään kohdasta "Tilauksen tila ja seuranta".

10.3 Toimitus on maksullinen, ja ellei toisin mainita, toimituskulut ovat käyttäjän vastuulla. Käyttäjän tulee maksaa erikseen ilmoitetut toimituskulut (euroina ja sisältäen ALV) kunkin tilauksen osalta. Toimituskulujen määrä ilmoitetaan selvästi ja erikseen ostoprosessin aikana, tilauksen yhteenvedossa ja joka tapauksessa ennen kuin käyttäjä siirtää tilauksen.

10.4 Tilauksen yhteenvedossa ja siten ennen käyttäjän tilauksen lähettämistä ilmoitetaan tilauksen kokonaishinta eriteltynä toimituskuluista ja mahdollisista muista lisäkuluista. Tämä kokonaissumma, joka ilmoitetaan myös käyttäjälle tilausvahvistuksen sähköpostissa, muodostaa käyttäjän maksettavan kokonaissumman tuotteeseen liittyen. Jokaisesta Sivustolla tehdystä myynnistä Omnia Group S.r.l. lähettää laskun sähköpostitse tilauksen tekijälle. Laskun laatimisessa käytetään käyttäjän antamia tietoja tilauksen tekohetkellä Sivustolla, ja käyttäjä takaa, että nämä tiedot ovat totuudenmukaisia. Mitään muutoksia laskuun ei voi tehdä sen lähettämisen jälkeen. Käyttäjä sitoutuu pitämään Omnia Group S.r.l:n vahinkovastuuttomana ja vapauttamaan sen mahdollisista vahingoista, mukaan lukien mahdolliset seuraamukset, mikäli käyttäjän Sivuston kautta antamat tiedot laskun laatimiseksi eivät ole totuudenmukaiset.

10.5 Sivustolta ostettujen tuotteiden toimitus suoritetaan käyttäjän tilauslomakkeessa ilmoittamaan postiosoitteeseen. Käyttäjälle on tarjolla useita kotiinkuljetusvaihtoehtoja (esimerkiksi pikakuriiri, kotiinkuljetus kerrostaloon, ilta-aikaan tapahtuva kotiinkuljetus), ja jokaiselle niistä ilmoitetaan kulut ja ehdot ostoprosessin aikana, ennen kuin käyttäjä lähettää tilauksen.

10.5.1 Tuotteen kotiinkuljetus tarkoittaa kadulle toimittamista, ellei käyttäjä ole valinnut kerrostaloon toimittamista. Ellei käyttäjä ole valinnut kotiinkuljetustapaa, joka edellyttää toimitusta sovittuna aikana, toimitus tehdään maanantaista perjantaihin normaaleina toimistoaikoina (klo 9:00–18:00), lukuun ottamatta kansallisia juhlapyhiä.

10.5.2 Käyttäjän on huomioitava, että tuotteen vastaanottaminen on hänen nimenomainen velvollisuutensa. Mikäli käyttäjän valitsema kotiinkuljetustapa ei sisällä sovittua toimitusaikaa, ja vastaanottaja ei ole paikalla, kuriiri jättää ilmoituksen toimitusyrityksestä (ns. saapumisilmoitus). Ilmoituksessa on myös yhteystiedot, joista käyttäjä voi sopia uudelleentoimituksesta tai noutaa paketin. Jos toimitusyritys ei onnistu toimittamaan tuotetta toisella yrittämällä, paketti siirtyy säilytykseen toimitusyritykselle. Käyttäjän on noudettava paketti 3 kalenteripäivän kuluessa toisena päivänä siitä, kun saapumisilmoitus on jätetty. Jos käyttäjä ei nouda tuotetta tänä aikana, kauppasopimus voidaan katsoa purkautuneeksi laillisesti, artiklan 1456 c.c. mukaisesti. Omnia Group S.r.l. suorittaa tällöin 15 työpäivän kuluessa sopimuksen purkamisesta Importo Totale Dovuto -hyvityksen, mikäli käyttäjä on jo maksanut sen. Kustannukset epäonnistuneesta kotiinkuljetuksesta, säilytyksestä aiheutuneet kustannukset, palautuskustannukset Omnia Group S.r.l.:lle ja muut mahdolliset kulut korvataan Importo Totale Dovuto -hyvityksestä. Sopimuksen purkautumisesta ja hyvityksen määrästä ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostitse. Jos maksu on suoritettu maksualustan kautta, summa hyvitetään samalle maksutavalle, jonka käyttäjä valitsi ostaessaan. Mahdolliset viivästykset hyvityksen saamisessa voivat johtua pankista, luottokortin tyypistä tai käytetystä maksuratkaisusta. Muissa tapauksissa Omnia Group S.r.l. pyytää käyttäjää toimittamaan pankkitilin tiedot hyvityksen suorittamista varten sähköpostitse.

10.5.3 Käyttäjän on ilmoitettava mahdolliset erityispiirteet tuotteen toimituspaikan ja/tai sijainnin suhteen lisäämällä huomautus tilaukseen tilausprosessin loppuvaiheessa ennen tilauksen lähettämistä.

10.5.4 Oston aikana, ennen kuin käyttäjä lähettää tilauksensa, ilmoitetaan aikarajat, joiden puitteissa Omnia Group S.r.l. sitoutuu toimittamaan käyttäjän tilauksen kohteena olevat tuotteet. Aikarajat otetaan huomioon alueen ja toimitustavan lisäksi myös mahdollisuus, että käyttäjä ostaa useampia tuotteita samalla tilauksella. Toimitusaika alkaa sopimuksen tekemisestä (eli tilauksen lähettämisestä), ellei toisin ilmoiteta. Tiettyä tilausta koskeva toimitusaika ilmoitetaan myös tilausvahvistuksessa. Jos toimitusaikaa ei ole ilmoitettu, toimitus suoritetaan joka tapauksessa kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekemispäivästä alkaen.

10.5.5 Jos ostettua tuotetta ei toimiteta tai se toimitetaan myöhässä verrattuna oston aikana ja tilausvahvistuksessa ilmoitettuihin toimitusaikoihin, käyttäjä pyytää Omnia Group S.r.l:ää toimittamaan tuotteen lisäaikana, joka on asianmukainen olosuhteisiin nähden ("Lisäaika art. 61, III kohta, kuluttajansuojalaki"). Jos tämä lisäaika päättyy ilman, että tuotteet on toimitettu, käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus ("Sopimuksen purkaminen art. 61, III kohta, kuluttajansuojalaki"), korvausvaatimusta lukuun ottamatta. Käyttäjää ei velvoiteta myöntämään Omnia Group S.r.l:lle lisäaikaa art. 61, III kohta, kuluttajansuojalaki ("Poikkeustapaukset"), jos:

a) Omnia Group S.r.l. on nimenomaisesti kieltäytynyt toimittamasta tuotteita;

b) Toimitusajan noudattaminen, kuten oston aikana ja tilausvahvistuksessa ilmoitettu, on pidettävä olennaisena ottaen huomioon kaikki sopimuksen tekemisen yhteydessä vallinneet olosuhteet;

c) käyttäjä on ilmoittanut Omnia Group S.r.l:lle ennen sopimuksen tekemistä, että toimitus tietyssä määräajassa tai tiettynä päivänä on olennainen seikka.

Poikkeustapauksissa käyttäjä, jos hän ei vastaanota tuotteita annetussa toimitusajassa oston aikana ja tilausvahvistuksessa ilmoitetun aikarajan mukaisesti, on oikeutettu purkamaan sopimuksen välittömästi, korvausvaatimusta lukuun ottamatta (''Sopimuksen purkaminen poikkeustapauksissa'').

Ilmoitus Lisäajasta art. 61, III kohta, kuluttajansuojalaki ja Ilmoitus Sopimuksen Purkamisesta art. 61, III kohta, kuluttajansuojalaki tai Ilmoitus Sopimuksen Purkamisesta Poikkeustapauksissa on tehtävä käyttäjän toimesta Omnia Group S.r.l:lle art. 15 mukaisiin osoitteisiin. Art. 61, III kohta, kuluttajansuojalaki mukaisesti tehdyn Sopimuksen Purkamisen tai Poikkeustapauksissa tehdyn Sopimuksen Purkamisen tapauksessa Omnia Group S.r.l. palauttaa käyttäjälle viipymättä Kokonaan Maksetun Summan. Palautus suoritetaan art. 10.9.6 mukaisesti.

Joka tapauksessa Omnia Group S.r.l. sitoutuu ilmoittamaan käyttäjälle viipymättä ja sähköpostitse toimituksen viivästymisestä (''Viivästysilmoitus sähköpostitse''), ilmoittaen samalla uuden toimituspäivän, jos se on saatavilla (''Uusi Toimituspäivä'') ja mikäli käyttäjä ei aseta art. 61, III kohta, kuluttajansuojalaki mukaista lisäaikaa tai, jos edellytykset täyttyvät, pura sopimusta art. 61, III kohta, kuluttajansuojalaki mukaisesti tai poikkeustapauksissa, ja huomioon ottaen käyttäjän mahdollisuuden käyttää näitä keinoja ja/tai tavanomaisia oikeussuojakeinoja lain tarjoamien, erityisesti siviililain IV kirjan II osan XIV luvun mukaisesti, Omnia Group S.r.l. sitoutuu joka tapauksessa:

(i) toimittamaan käyttäjälle, joka sitä pyytää, korvauksen toimituskuluista, jos ne ovat jo maksettu, 10 työpäivän kuluessa Uuden Toimituspäivän päättymisestä tai olemaan vaatimatta niiden maksua käyttäjältä, joka pyytää sitä, jos ne eivät vielä ole maksettu;

(ii) toimittamaan käyttäjälle, joka sitä pyytää, mahdollisuuden kieltäytyä toimituksesta ja purkaa sopimuksen, mikäli toimitus viivästyy 4–10 työpäivää Uuden Toimituspäivän mukaisesti, ja palauttaa Kokonaan Maksettu Summa, jos se on jo maksettu, välittömästi ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa purkupyynnöstä tai, vaihtoehtoisesti, jos käyttäjä ei halua purkaa sopimusta, palauttaa käyttäjälle, joka sitä pyytää, toimituskulut, jos ne ovat jo maksettu, 10 työpäivän kuluessa pyynnöstä tai olemaan vaatimatta niiden maksua käyttäjältä, joka pyytää sitä, jos ne eivät vielä ole maksettu;

(iii) toimittamaan käyttäjälle, joka sitä pyytää, toimituksen viivästymisen ollessa

10.5.6 Useiden tilausten tapauksessa, joissa tuotteet on toimitettava erikseen, edellä mainittua artiklaa 10.5.5 sovelletaan itsenäisesti kuhunkin toimitukseen. Jokaiseen toimitukseen liittyen ja siten, rajoittuen kyseisen toimituksen tuotteisiin, käyttäjä voi asettaa lisäajan artiklan 61, III kohta, kuluttajansuojalaki mukaisesti ja purkaa sopimuksen artiklan 61, III kohta, kuluttajansuojalaki mukaisesti tai poikkeustapauksissa, jos edellytykset täyttyvät. Tässä tapauksessa Omnia Group S.r.l. palauttaa käyttäjälle osittain maksetun summan ilman aiheetonta viivytystä. Palautus suoritetaan artiklan 10.10.6 mukaisesti.

Joka tapauksessa Omnia Group S.r.l. sitoutuu lähettämään käyttäjälle välittömästi Viivästysilmoituksen sähköpostitse, ilmoittaen samalla Uuden Toimituspäivän, jos se on saatavilla, ja mikäli käyttäjä ei aseta artiklan 61, III kohta, kuluttajansuojalaki mukaista lisäaikaa tai, jos edellytykset täyttyvät, pura sopimusta artiklan 61, III kohta, kuluttajansuojalaki mukaisesti tai poikkeustapauksissa, liittyen yksittäiseen toimitukseen ja siihen liittyviin tuotteisiin, huolimatta käyttäjän mahdollisuudesta käyttää näitä keinoja ja/tai tavallisia oikeussuojakeinoja lain tarjoamien, erityisesti siviililain IV kirjan II osan XIV luvun mukaisesti, Omnia Group S.r.l. sitoutuu myös:

(i) toimittamaan käyttäjälle, joka sitä pyytää, korvauksen toimituskuluista, jos ne ovat jo maksettu ja laskettu kuten artiklassa 10.3 edellä, 10 työpäivän kuluessa Uuden Toimituspäivän päättymisestä tai olemaan vaatimatta niiden maksua käyttäjältä, joka pyytää sitä, jos ne eivät vielä ole maksettu;

(ii) toimittamaan käyttäjälle, joka sitä pyytää, mahdollisuuden kieltäytyä toimituksesta ja osittain purkaa sopimus liittyen vain myöhästyneeseen Useiden Tilausten kohteena olevaan tuotteeseen, mikäli toimitus viivästyy 4–10 työpäivää Uuden Toimituspäivän mukaisesti, ja palauttaa vain kyseisen tuotteen osalta välittömästi ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa osittaisen purkupyynnön jättämisestä tai, vaihtoehtoisesti, jos käyttäjä ei halua osittain purkaa sopimusta, palauttaa käyttäjälle, joka sitä pyytää, toimituskulut, jos ne ovat jo maksettu, laskettu kuten artiklassa 10.3 edellä, 10 työpäivän kuluessa pyynnöstä tai olemaan vaatimatta niiden maksua käyttäjältä, joka pyytää sitä, jos ne eivät vielä ole maksettu. Koko Useiden Tilausten purkaminen on mahdollista vain, jos myöhästyneet tai toimittamatta jääneet Useiden Tilausten kohteena olevat tuotteet ovat selvästi ja todistettavasti sivuseikka verrattuna muihin ajoissa toimitettuihin tai vielä toimitettaviin Useiden Tilausten kohteena oleviin tuotteisiin;

(iii) toimittamaan käyttäjälle, joka sitä pyytää, toimituksen viivästyessä yhden Useiden Tilausten kohteena olevan tuotteen osalta yli 10 työpäivää Uuden Toimituspäivän mukaisesti tai joka tapauksessa yli 20 päivää alkuperäisestä toimituspäivästä, mahdollisuuden saada toinen vastaava tai parempi tuote lisämaksua vastaan, viimeksi mainitussa tapauksessa erotuksen maksamista vastaan ja käyttäjän nimenomaisen suostumuksen mukaisesti.

10.5.7 Viivästyksen Ilmoituksen säh

10.5.9 Kaikissa tapauksissa, joissa artikloissa 10.10.2 ja 10.10.3 mainittu hyvitys on suoritettava käyttäjälle, hyvityksen määrä ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostitse. Se hyvitetään samalle maksuvälineelle, jota käyttäjä käytti ostaessaan, jos maksu suoritettiin luottokortilla tai PayPalilla. Muissa tapauksissa Omnia Group S.r.l. pyytää käyttäjältä tarvittavat pankkitiedot hyvityksen suorittamista varten. Mahdolliset viivästykset voivat johtua pankista tai käytetystä luottokortin tyypistä.

10.5.10 Käyttäjän on tarkistettava toimitetun tuotteen kunto. Vaikka tuotteen riski häviämisestä tai vahingoittumisesta, joka ei johdu Omnia Group S.r.l.:stä, siirtyy käyttäjälle, kun käyttäjä tai käyttäjän nimittämä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljettaja, saa fyysisesti hallintaansa tuotteet, käyttäjää suositellaan tarkistamaan vastaanotettujen tuotteiden määrä ja varmistamaan, että pakkaus on ehjä, ei vaurioitunut, märkä tai millään tavalla muutettu, myös sulkumateriaaleissa (teippi tai metallinauhat). Käyttäjää pyydetään omaksi edukseen merkitsemään mahdolliset poikkeavuudet kuljetusasiakirjaan, hyväksymään paketin varaumalla. Tuotteiden vastaanotto ilman varaumia ei mahdollista käyttäjän oikeudellisia toimenpiteitä kuljetusyhtiötä vastaan, jos tuotteet katoavat tai vahingoittuvat, paitsi jos tappio tai vahinko johtuu kuljetusyhtiön tahallisesta toiminnasta tai vakavasta huolimattomuudesta, lukuun ottamatta osittaista tappiota tai vahinkoa, jotka eivät ole tunnistettavissa toimitushetkellä, edellyttäen, että vahinko ilmoitetaan heti sen havaitsemisen jälkeen eikä kahdeksan päivän jälkeen vastaanottamisesta. Jos paketissa on selvästi merkkejä avautumisesta tai muuttamisesta, käyttäjää kehotetaan ilmoittamaan siitä asiakaspalveluun. Joka tapauksessa sovelletaan etämyynnistä ja virhevastuusta annettuja säännöksiä.

10.5.11 Muistuttaen käyttäjää mahdollisuudesta kierrättää käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta (WEEE) paikallisissa ekologisissa saarissa tai keräyspisteissä, Omnia Group S.r.l. noudattaen D.Lgs. 14. maaliskuuta 2014, nro 49, tarjoaa uuden sähkö- ja elektroniikkalaitteen toimittamisen yhteydessä ilmaisen noudon, yksi yhteen -periaatteella, käytetystä laitteesta, edellyttäen että se on samanlainen kuin toimitettava uusi laite. Tuotesivulla ilmoitetaan, onko tuote WEEE:n alainen, ja linkin kautta pääsee kaikkiin tietoihin, jotka liittyvät ilmaiseen noutoon ja siihen, miten käyttäjä voi pyytää noutoa. On huomattava, että WEEE:n nouto, vastaavanlaisena kuin ostettu uusi tuote, tapahtuu samanaikaisesti kotiinkuljetuksen yhteydessä niille käyttäjille, jotka valitsevat kotiinkuljetuksen. Tämä ei koske uusia kalusteisiin asennettavia kodinkoneita, joissa nouto voi tapahtua toimitusalueesta riippuen jopa 30 työpäivän kuluessa toimituspäivästä (''Samanaikainen W

10.5.12 RAEE-hakupalvelu suoritetaan seuraavasti:

i. käyttäjään otetaan yhteyttä noutosopimuksen ehtojen sopimiseksi. Käyttäjä huomaa, että jos WEEE ei vastaa uuden tuotteen tyyppiä, joka on ostettu sivuston kautta, RAEE-hakupalvelua ei tarjota; palvelua ei myöskään tarjota, jos RAEE:n ja sivustolla ostetun uuden tuotteen epäsuhde tulee esiin noudon yhteydessä;

ii. Jos käyttäjä käyttää peruuttamisoikeuttaan liittyen sivuston kautta ostettuun uuteen tuotteeseen ja RAEE-hakupalvelua ei ole vielä suoritettu, palvelua ei tarjota.

iii. Jos käyttäjä sen sijaan käyttää peruuttamisoikeuttaan liittyen sivuston kautta ostettuun uuteen tuotteeseen ja RAEE-hakupalvelu on jo suoritettu, hänen ei tarvitse maksaa jätehuoltokustannuksia.

10.5.13 Sivustolta ei voi tehdä ostoksia niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole noutaneet pakettiaan yli kahdesti eri tilauksille. Jos tällaiset henkilöt tekevät tilauksia tämän säännön rikkomisen vuoksi, osto-sopimus voidaan katsoa päättyneeksi automaattisesti artiklan 1456 mukaisesti. Sopimuksen päättämisestä ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

11. Oikeus peruuttaa tuotteen ostosta

11.1 Edellyttäen artiklan 11-bis.1 määräyksiä, kuluttajasuojalain 52 ja seuraavien artikloiden mukaan käyttäjällä, joka on kuluttaja, on oikeus peruuttaa tuotteen ostosopimus ilman syytä ja ilman muita kuluja kuin artikloissa 11.5 ja 11.9 mainitut, neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa ("Peruutusaika"). Peruutusaika päättyy 14 päivän* kuluttua:

a) yhden tuotteen osalta tilauksesta, kun käyttäjä tai käyttäjän määrittelemä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljettaja, saa fyysisesti hallintaansa tuotteet;

b) moniosaisen tilauksen osalta erillisten toimitusten kanssa, kun käyttäjä tai käyttäjän määrittelemä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljettaja, saa fyysisesti hallintaansa viimeisen tuotteen; tai

c) useita eri erien tai osien toimituksen osalta, kun käyttä

11.5 Jos käyttäjä peruuttaa sopimuksen, Omnia Group S.r.l. palauttaa käyttäjän maksaman kokonaissumman, mukaan lukien tuotteen toimituskulut ja mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat käyttäjän valinnasta käyttää erilaista toimitustapaa kuin Omnia Group S.r.l:n tarjoama vakio-toimitus, eli edullisempi vaihtoehto, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 kalenteripäivän kuluttua siitä päivästä, kun Omnia Group S.r.l. sai tiedon käyttäjän päätöksestä peruuttaa sopimus. Palautus suoritetaan käyttäen samaa maksutapaa, jota käyttäjä käytti, mikäli maksu on suoritettu luottokortilla tai maksualustalla, ellei käyttäjä ole nimenomaisesti sopinut toisin. Muissa tapauksissa Omnia Group S.r.l. pyytää käyttäjää antamaan tarvittavat pankkitiedot palautusta varten, ellei käyttäjä ole nimenomaisesti sopinut toisin. Jos kyseessä on osittainen peruutus useasta tilauksesta, käyttäjälle palautetaan toimituskulut.

Jos käyttäjä on palauttanut tuotteet omalla valinnallaan ja omalla kustannuksellaan, Omnia Group S.r.l. voi pidättää palautuksen, kunnes se on vastaanottanut tuotteet tai kunnes käyttäjä on osoittanut lähettäneensä tuotteet takaisin, kumpi tapahtuu ensin.

11.6 Käyttäjä on vastuussa ainoastaan tavaroiden arvon alentumisesta, joka johtuu tavaroiden käsittelystä muulla tavalla kuin se, mikä on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Tuote on kuitenkin säilytettävä, käsiteltävä ja tarkastettava normaalin huolellisuuden mukaisesti ja palautettava ehjänä, kaikilta osin täydellisenä, täysin toimivana, varustettuna kaikilla tarvikkeilla ja esitteillä, tunnisteilla, etiketeillä ja kertakäyttösinetillä, mikäli sellaisia on, kiinnitettynä tuotteeseen ja ehjinä sekä koskemattomina, ja soveltuvana täydellisesti siihen käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu, ja ilman kulumisen tai likaantumisen merkkejä. Peruuttamisoikeus koskee tuotetta kokonaisuudessaan eikä sitä voida siten käyttää tuotteen osien ja/tai lisävarusteiden suhteen. Jos tuotepakkauksessa on tuotteen sarjanumero, kuten esimerkiksi elektroniikkatuotteissa, se on osa tuotetta, ja siten tuote on palautettava alkuperäispakkauksessaan, joka on sijoitettava toiseen pakettiin, eikä siihen saa kiinnittää muita tarralappuja tai teippejä. Tuotesivulla ilmoitetaan nimenomaisesti, onko alkuperäispakkausta pidettävä osana tuotetta peruuttamisoikeuden käyttämisen kannalta.

11.7 Jos peruutusta ei ole toteutettu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, se ei johda sopimuksen purkamiseen eikä siten oikeuta mihinkään palautukseen. Omnia Group S.r.l. ilmoittaa täst

11.9 Peruutusoikeus ei koske seuraavia tapauksia:

- sinetöityjen hyödykkeiden toimitusta, jotka eivät sovellu palautettaviksi hygieniasyistä tai terveydensuojelusta johtuvista syistä ja jotka on avattu toimituksen jälkeen tai toimitettu sellaisina, että ne ovat erottamattomasti sekoittuneet muihin hyödykkeisiin;

- sinetöityjen ääni- tai kuvatallenteiden tai tietokonesovellusten toimitusta, jotka on avattu toimituksen jälkeen;

- mittatilaustyönä valmistettujen tai selkeästi räätälöityjen hyödykkeiden toimitusta;

- nopeasti pilaantuvien tai vanhentuvien hyödykkeiden toimitusta;

- palvelusopimuksia, kun Omnia Group S.r.l. on suorittanut palvelun kokonaan, jos olet nimenomaisesti suostunut palvelun suorittamiseen hyväksymällä peruutusoikeuden menettämisen sopimuksen täydellisen täytäntöönpanon jälkeen;

- digitaalisen sisällön toimitusta (mukaan lukien sovellukset, ohjelmistot, e-kirjat, MP3 jne.) aineettomalla välineellä (esim. CD- tai DVD-levy) toimitettuna, jos tilauksen tekohetkellä olet nimenomaisesti suostunut suorittamisen aloittamiseen hyväksymällä peruutusoikeuden menettämisen suorituksen alkamisen seurauksena;

- sanomalehtien, aikakauslehtien ja julkaisujen toimitusta lukuun ottamatta kyseisiä julkaisuja koskevia tilaussopimuksia. Peruutusoikeuden poikkeuksesta ilmoitetaan erityisesti ja selvästi tuotesivulla sekä ostoprosessin aikana ennen kuin käyttäjä tekee tilauksen siirron.

11.10 Mikäli peruutusoikeutta käyttää sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti ja kyseessä on käyttäjä, joka on valinnut osamaksun, josta mainitaan artiklan 9.5 mukaisesti, luottosopimus katsotaan irtisanotuksi laillisesti ilman lisäkustannuksia kuluttajalle kuluttajansuojalain 58 artiklan mukaisesti.

12. Laillinen takuuvaatimus

12.1 Kaikki sivustolla myytävät tuotteet kuuluvat kuluttajansuojalain artikloissa 128–135 määriteltyyn lailliseen takuuseen (''Laillinen takuu'').

12.2. Kenelle se koskee Laillinen takuu koskee kuluttajia. Se koskee siis vain käyttäjiä, jotka ovat tehneet ostoksia sivustolla tarkoituksenaan muu kuin liiketoiminnan, kaupallisen, käsityöläisen tai ammatillisen toiminnan harjoittaminen. Niitä, jotka ovat ostaneet sivustolta eivätkä ole kuluttajia, koskevat myydyt tavarat puutteista johtuvat takuut, luvatut olennaiset ja laatuvirheet sekä muut siviililain mukaiset takuut niiden määräyksineen, määräaikoineen ja rajoituksineen.

12.3. Milloin se on voimassa Myyjä vastaa kuluttajalle toimitetun tuotteen konformiteetin puutteesta, joka ilmenee kahden vuoden kuluessa toimituksesta. Konformiteetin puute on ilmoitettava myyjälle kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun se havaittiin, takuusta luopumisen uhalla. Ellei toisin näytetä, oletetaan, että konformiteetin puutteet, jotka ilmenevät kuuden kuukauden kulu

On kuitenkin selvää, että Omnia Group S.r.l. on vastuussa Laillisen Takuun soveltamisesta tuotteisiin liittyen.

12.9 Tapauksessa, joka koskee edellä olevaa kohtaa 12.8 (i), Omnia Group S.r.l. noutaa tuotteen ja lähettää sen asianmukaiseen huoltokeskukseen. Tapauksessa, joka koskee kohtaa 12.8 (ii), Omnia Group S.r.l. sopii käyttäjän kanssa sopivan päivämäärän paikan päällä tapahtuvaan huoltoon.

Joka tapauksessa asianmukainen huoltokeskus tekee tarvittavat tarkistukset varmistaakseen, onko valitettu konformiteettivirhe olemassa vai ei. Jos vika on olemassa ja käyttäjä on valinnut saatavilla olevista vaihtoehdoista korjauksen, huoltokeskus suorittaa korjauksen. Jos käyttäjä on sen sijaan valinnut vaihdon ja se ei ole Omnia Group S.r.l.:lle liian kallis tai objektiivisesti mahdoton verrattuna korjaukseen, Omnia Group S.r.l. suorittaa tuotteen vaihdon. Jos huoltokeskus havaitsee konformiteettivirheen, kaikki korjaus- / vaihtokustannukset ja noutokustannukset huoltokeskukseen ovat Omnia Group S.r.l.:n vastuulla. Jos huoltokeskus ei havaitse konformiteettivirhettä, Laillista Takuuta ei voida soveltaa, ja siten kuljetuskustannukset sekä mahdolliset korjaus- tai vaihtokustannukset ovat käyttäjän vastuulla. Omnia Group S.r.l. ilmoittaa käyttäjälle tilanteesta ja mahdollisista kustannuksista korjauksen tai vaihdon osalta. Omnia Group S.r.l.:llä on oikeus lähettää käyttäjälle huoltokeskuksen laatima kustannusarvio, jotta käyttäjä voi päättää, haluaako hän tehdä korjauksen tai vaihdon omalla kustannuksellaan. Käyttäjän on annettava kirjallinen suostumus korjaukseen tai vaihtoon omalla kustannuksellaan. Tämän hyväksymisen jälkeen suora suhde huoltokeskuksen ja käyttäjän välillä perustetaan, eikä Omnia Group S.r.l.:llä ole mitään tekemistä sen kanssa, eikä sille voida asettaa mitään vastuuta.

12.10 Kaikissa tapauksissa viallisten tuotteiden korjaus tai vaihto, jos se on tarpeen, suoritetaan mahdollisimman nopeasti ja kuitenkin, paitsi poikkeustapauksissa tai voimakkaiden syiden vuoksi, 60 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona Omnia Group S.r.l. vastaanotti viallisen tuotteen. Jos valittua vaihto- tai korjaustoimenpidettä ei suoriteta tässä määräajassa, käyttäjä voi pyytää yhtä Laillisen Takuun vaihtoehtoista korvausta (vaihto, jos korjausta oli pyydetty; korjaus, jos vaihtoa oli pyydetty; hinnanalennus tai sopimuksen purku).

12.11 Omnia Group S.r.l. pidättää oikeuden pyytää käyttäjää liittämään Laillisen Takuun käyttöpyyntöön tilauslaskun liittyen.

13. Valmistajan Vapaaehtoinen Takuu

13.1 Sivustolla myytävät tuotteet voivat luonteestaan riippuen olla katettu valmistajan antamalla vapaaehtoisella takuulla (''Valmistajan Vapaaehtoinen Takuu''). Käyttäjä voi vaatia tätä takuuta vain valmistajalta. Vapaaehtoisen takuun kesto, laajuus, myös maantieteellinen laajuus, käyttöehdot ja käyttöoikeudet, takuun piiriin kuuluvat vahingot / viat ja mahdolliset rajoitukset riippuvat yksittäisestä valmistajasta ja ne ilmoitetaan tuotepakkauksen mukana tulevassa takuutodistuksessa.

14.4 Oikeus peruuttaa lisäpalveluiden osto sopimuksesta säännellään artiklan 11-bis mukaan, johon viitataan.

14-bis Kolmansien Osapuolten Palveluiden Kauppa

14-bis.1 Omnia Group S.r.l., yhteistyössä kolmansien osapuolten (''Kolmannet'') kanssa, voi tarjota käyttäjälle mahdollisuuden ostaa Sivuston kautta kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, jotka eroavat Lisäpalveluista (''Kolmannen Palvelu'') Kolmansien osapuolten asettamilla ehdoilla, jotka sisältyvät käyttäjälle annettaviin yleisiin ehtoihin ennen kuin hän voi ostaa Kolmannen Palvelun.

14-bis.2 Kolmannen Palvelun osto on maksullista, ja siten se vaatii maksun käyttäjältä. Tämä kustannus ja muut yksityiskohdat Kolmannesta Palvelusta, palvelun tarjoajasta ja palvelun käynnistämis- ja/tai käyttöehdoista, annetaan käyttäjälle ostoprosessin aikana ennen kuin hän voi suorittaa Kolmannen Palvelun oston.

14-bis.3 Jos käyttäjä, joka on kuluttaja, on ostanut Kolmannen Palvelun Sivuston kautta, hänellä on oikeus peruuttaa sopimus edellä mainitun artiklan 11 mukaisesti ilman, että hänen tarvitsee ilmoittaa siitä syitä, ja ilman, että hän joutuu kustantamaan muita kuin ne kulut, jotka on mainittu artiklassa 14-bis.4, neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, kun käyttäjä saa sähköpostin, jossa Omnia Group S.r.l. ilmoittaa hänelle Kolmannen Palvelun aktivointikoodin ja/tai ohjeet sen käyttämiseen. Kolmannen Palvelun oston peruuttamistapauksessa sovelletaan kaikkia edellisen artiklan 11 määräyksiä, soveltuvin osin, ottaen huomioon, että jos Kolmannen Palvelun osto ei liity fyysisen tuotteen toimittamiseen, joka sisältää Kolmannen Palvelun, palautusta koskevia säännöksiä ei sovelleta.

14-bis.4 Jos käyttäjä peruuttaa Kolmannen Palvelun ostamisen, jonka suorittaminen Sivuston kautta voi alkaa ennen artiklan 14-bis.3 mukaista peruutusajan päättymistä, ja käyttäjä käyttää peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen, kun hän on esittänyt tällaisen pyynnön, käyttäjän on maksettava Omnia Group S.r.l.:lle, ellei toisin ilmoiteta, artiklan 57, III kohta, kuluttajansuojalain mukainen määrä, joka vastaa palvelun tarjoamisesta siihen hetkeen asti, jolloin käyttäjä ilmoitti Omnia Group S.r.l.:lle peruuttamisesta, kaikista sopimuksen mukaisista suorituksista. Käyttäjän Omnia Group S.r.l.:lle maksama osuus lasketaan sopimuksen kokonaishinnasta, joka vahvistetaan tilausvahvistussähköpostissa, ja se ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostitse.

15. Asiakastuki ja valitukset

15.1 Voit kysyä tietoja, lähettää viestejä tai tehdä valituksia ottamalla yhteyttä Omnia Group S.r.l:n asiakastukeen (''Asiakastuki'') seuraavilla tavoilla:

• sähköpostitse osoitteeseen servizioclienti@luscioux.it;

• puhelimitse numeroon 0941421311;

• postitse kirjoittamalla osoitteeseen Omnia Group S.r.l. Via Santa Lucia, sn – 98078 Tortorici (Me)

• Sivuston kautta siirtymällä osioon ''Yhteystiedot''; 15.2 Omnia Group S.r.l. vastaa sähköpostilla tai postitse saapuneisiin valituksiin viimeistään kahden päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

16. Sovellettava laki; Oikeudenkäyntiä edeltävä riitojenratkaisu - Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu / Verkkoriitojenratkaisu

16.1 Sivustolla tehtyä ostosopimusta säätelee italian laki.

16.2 Kuluttajilla, jotka eivät ole kotipaikassaan Italiassa, sovelletaan heidän kotipaikkansa laissa mahdollisesti suotuisampia ja pakottavia säännöksiä, erityisesti koskien oikeutta peruuttaa, tuotteiden palauttamisen aikarajoja peruuttaessa, peruuttamisen ilmoittamisen tapaa ja muotoa sekä lainmukaista takuuta koskevia ehtoja.

16.3 Huomaa, että kuluttajaa koskevassa riita-asiassa, koskien näiden myyntiehtojen soveltamista, tämän tavallisen asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen.

16.4 Kuluttajansuojalain 141-sexies artiklan 3 kohdan mukaisesti Omnia Group S.r.l. ilmoittaa kuluttaja-asemassa olevalle käyttäjälle, että mikäli hän on tehnyt valituksen suoraan Omnia Group S.r.l.:lle, eikä riitaa ole kuitenkaan voitu ratkaista, Omnia Group S.r.l. antaa tiedot riidanratkaisuun liittyvistä vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä (ADR-elimet, kuten kuluttajansuojalain 141-bis ja seuraavat artiklat määrittelevät), ilmoittaen samalla, aikooko se käyttää näitä elimiä vai ei. Omnia Group S.r.l. ilmoittaa myös kuluttaja-asemassa olevalle käyttäjälle, että Euroopan komissio on perustanut verkkoriitojen ratkaisuun tarkoitetun eurooppalaisen foorumin (ns. ODR-fuorumi). ODR-fuorumiin pääsee osoitteessa //ec.europa.eu/consumers/odr/ ; kuluttaja voi ODR-fuorumin kautta tarkastella ADR-elinten luetteloa, löytää linkin kunkin elimen verkkosivustolle ja aloittaa verkkomenettelyn riidanratkaisuun, johon hän on osallisena. Kuitenkin kuluttaja voi aina käyttää oikeuttaan kääntyä näiden myyntiehtojen aiheuttamasta riidasta tuomioistuimen puoleen, riippumatta siitä, miten sovintomenettely päättyy, sekä tarvittaessa käyttää kuluttajansuojalain osan V, luku II-bis mukaisia menettelyjä kulutussuhteisiin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi. Käyttäjä, joka asuu Euroopan unionin jäsenvaltiossa muualla kuin Italiassa, voi myös käyttää Euroopan neuvoston 861/2007 päätöksen mukaisia menettelyjä pienten riitojen ratkaisemiseksi, jos riidan arvo ei, korvauksia, oikeuksia ja kuluja lukuun ottamatta, ylitä 2 000 euroa. Päätöksen teksti löytyy osoitteesta www.eur-lex.europa.eu.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Tai Reset password